סדר הסימנים לראש השנה-וורקת אלעסל

סדר הסימנים לראש השנה-וורקת אלעסל

לסדר הסימנים קראו בג'רבה "וורקאת אלקראע" ובתוניס וסביבותיה קראו לזה "וורקאת אלעסל". יש גרסאות שונות ונוסחים שונים יש המוסיפים ויש הגורעים וכל אחד ינהג לפי מנהג אבותיו ובשם השם יעשה ויצליח ניתן להעתיק מבלי לבקש רשות        

יום פטירתו של רבי מאיר יהודה גז/גץ זצ"ל-רב הכותל

יום פטירתו של רבי מאיר יהודה גז/גץ זצ"ל-רב הכותל

רבי מאיר יהודה גז (אשר שינה את שם משפחתו ל"גץ" עפ"י תורת הסוד) נולד בט"ו באב תרפ"ד-1924 במנזל בו-זלפה בצפון מערב תוניסיה להוריו רבי צמח גז ואמו שמחה מסעודה מצאצאיו של אור החים הקדוש.לאחר לידתו עברה משפחתו להתגורר בעיר הבירה…

יום פטירתו של רבי משה פיתוסי זצ"ל

יום פטירתו של רבי משה פיתוסי זצ"ל

רבי משה פיתוסי זצ"ל דיין בבית דינו של רבי ישועה בסיס זצ"ל כפי שמעידה חתימתו בהסכמה לספר "כרוב ממשח" לרבי שלמה אלפאסי זצ"ל משנת תרי"ט-1859 חתומים עימו רבי ישועה בסיס רבי נתן בורג'ל רבי שמואל צפג' רבי אברהם הכהן יצחקי…

רבי אברהם לומברוזו זצ"ל-3-4

רבי אברהם לומברוזו זצ"ל-3-4

רבי אברהם לומברוזו זצ"ל בן דורו של רבי יצחק טייב זצ"ל שמש כדין בבית הדין ק"ק פורטוגיזיס בתוניס. חתום על כמה הסכמות לספרים: הסכמת הרבנים המובהקים מאירים ונהרי"ם ב' דינא דק"ק פורטוגיזיס עיר ואם תוניס לספר "מחנה לויה" לרבי יהודה…

פרשת שופטים

פרשת שופטים

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה ארבע עשר מצוות עשה ושבעה ועשרים מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א} לשים שופטים שישפטו ביננו ושוטרים מבצעים המשפט ב} לשמוע דברי בית דין הגדול והחכמים ג} לשים עלינו מלך…

פרשת ראה

פרשת ראה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שבע עשרה מצוות עשה ושלשים ושבע מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א} לאבד העבודה זרה והדברים שמתעסקים בהם לצורכה ב} בחג מביאים קרבן חובה ונדבה ג} להקריב קרבנות בבית המקדש…

חודש אלול

חודש אלול

 החודש השישי מניסן והשנים עשר לחשבון השנה מתשרי. הוא לעולם חסר בן כ"ט יום, ראש חודש לעולם ב' ימים, ב' דראש חודש שהוא א' אלול אינו חל אלא בימי אבד"ו ולא בימי גה"ז. הקדמונים נתנו סימן לימים נוראים המתחילים מחודש…

למנוחת הנפטרים חודש אלול

למנוחת הנפטרים חודש אלול

א' רבי ראובן ביתאן זצ"ל א' רבי רחמים מעתוק דמרי זצ"ל ב' רבי משה גז זצ"ל ג' רבי חומאני עלוש זצ"ל ג' רבי יצחק צדקיה זצ"ל (תוניס) ה' רבי מסיעד מהדאר זצ"ל ה' רבי משה עידאן זצ"ל ח' רבי דידו…

יום פטירתו של רבי שמואל הכהן יצחקי

יום פטירתו של רבי שמואל הכהן יצחקי

רבי שמואל הכהן יצחקי זצ"ל תלמיד חכם וגדול בתורה, בן למשפחה של רבנים ודיינים גדולים ועצומים. לאחר פטירתו של רבי שלמה אלפאסי בשנת תקס"א-1801 נתמנה לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת תקס"ד-1804. קיימת סברה (מלכי תרשיש דף קצ"א. תולדות חכמי…