שבת וחוה"מ סוכות

שבת וחוה"מ סוכות

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בשבת זו קוראים בס"ת בפרשת ראה אתה אומר אלי הכתובה בפרשת כי תשא שבה הכתוב מספר אחרי שעשו ישראל העגל והשי"ת כעס עליהם והוריד משה רבינו אחרי ארבעים יום משהיה בשמים לקבל התורה, והרג בני…

חג הסוכות

חג הסוכות

חג הסוכות צונו השי"ת לעשותו מחמת כשהשי"ת הוצאנו ממצרים עשה לנו שבעה עננים סבובים בנו ארבע מארבע רוחות העולם, ואחד למטה ללכת עליו כדי שלא יפריע לנו השמש ולא המטר ולא הרוח, ואחד קודם אותנו כדי הליכת שלושה ימים כדי…

פרשת האזינו

פרשת האזינו

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בפרשת השבוע משה רבינו אומר לנו דברי מוסר שנירא את ה'. משה רבינו מעיד עלינו השמים והארץ, ואומר להם תקשיבו ושמעו שאני מוכיח אותם כדי שלא יאמרו אין יודעים, ומשה לא אמר לנו כשאין שומעים…

חג סוכות

חג סוכות

 בס"ד בחג הסוכות אנו מצווים במצוות סוכה ואומר שאדם יהפוך את ביתו לעראי וסוכתו לקבע וכן ישן וילמד ויסעד את ארוחותיו בסוכה. "בסוכות תשבו שבעת ימים" כך אנו מצווים. ולמה שבעת ימים ולא יותר או פחות? זאת כנגד שבעה ענני כבוד אשר…

יום פטירתו של רבי יעקב סלאמה זצ"ל

יום פטירתו של רבי יעקב סלאמה זצ"ל

רבי יעקב סלאמה היה רב ומקובל שחי במאה ה-18 בתוניס. רבי יעקב שימש כראש ישיבה בתוניס והיה בן דורם של רבי אברהם טייב המכונה "באבא סידי" שנפטר בשנת 1741, רבי יצחק לומברוזו, רבי מרדכי ברוך קרבאליו ששימש כדיין לעדת הגורנים…

רבי יצחק בר דוד בונאן זצ"ל

רבי יצחק בר דוד בונאן זצ"ל

רבי יצחק בר דוד בונאן זצ"ל. היה סופר בבית הדין ועסק בהוצאת ספריו של אביו רבי דוד בונאן זצ"ל ואלה הם הספרים: "שו"ת די השב" שנדפס בליוורנו בשנת תרי"ז-1857. "מועד דוד" נדפס בירושלים בשנת תרמ"ז-1887. "מחנה דוד" נדפס בירושלים בשנת…

פיוטים ליום הכיפורים- כל נדרי.לך אלי.שם אל קמתי לברך ועוד.

פיוטים ליום הכיפורים- כל נדרי.לך אלי.שם אל קמתי לברך ועוד.

  לך אלי תשוקתי-http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=299#2,22,3140,702  כל נדרי-http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=569#2,22,1799,228 שם אל קמתי לברך http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=766#2,22,2432,702  אדון הסליחות–http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=85#2,22,2924,212  אל מלך יושב על כיסא רחמים –http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=782#2,22,2526,702  אנא בקראנו –http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=559#2,23,1719,299 אל נורא עלילה–http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=108#2,22,868,779   

ברכת הכוהנים בתפילת "נעילה"

ברכת הכוהנים בתפילת "נעילה"

מנהג יהודי תוניסיה לכנס את הנשים ( נשים כלות בנות, נכדות ) מעזרת הנשים לבית הכנסת בעת ברכת הכוהנים שלפני שעת הנעילה. מנהג ייחודי זה הוא רב חשיבות בקרב יהודי תוניסיה והוא נהוג מדורי דורות. בשעת הברכה מתאספים כל בני…

יום פטירתו של רבי יוסף ברבי זצ"ל

יום פטירתו של רבי יוסף ברבי זצ"ל

רבי יוסף ברבי זצ"ל היה דיין בג'רבה וכן היה גדול מרביצה התורה בעיר. העמיד תלמידי חכמים רבים וידועים בדורו ובהם מגדול תלמידיו הראב"ד ג'רבה רבי משה כלפון הכהן זצ"ל. רבי יוסף ברבי שנשא שלוש נשים ולא זכה להביא זרע של…

פרשת וילך

פרשת וילך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בפרשת וילך כתוב שני מצוות האחרונים הכתובים בתורה שהם צריכים כל ישראל להתקבץ בשנה שאחרי השמטה, בחוה"מ של חג הסוכות בבית המקדש, והמלך קורא לפניהם מתחילת דברים עד שמעופורש וחוזר וקורא מוהיה אם שמוע עד…