יום פטירתו של רבי שמואל הכהן יצחקי

יום פטירתו של רבי שמואל הכהן יצחקי

רבי שמואל הכהן יצחקי זצ"ל תלמיד חכם וגדול בתורה, בן למשפחה של רבנים ודיינים גדולים ועצומים. לאחר פטירתו של רבי שלמה אלפאסי בשנת תקס"א-1801 נתמנה לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת תקס"ד-1804. קיימת סברה (מלכי תרשיש דף קצ"א. תולדות חכמי…

פרשת עקב

פרשת עקב

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה ששה מצוות עשה ושתים מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א} לברך ברכת המזון ב} לאהוב הגר ג} לירא את ה' ד} להתפלל לה' בכל יום ה} להתחבר עם החכמים ותלמידיהם…

יום פטירתו של רבי מרדכי אלחאייך זצ"ל

יום פטירתו של רבי מרדכי אלחאייך זצ"ל

  רבי מרדכי אלחאייך זצ"ל גדול דייני תוניס בעט ההיא. למד יחד עם רבי נתן בורג'ל (הראשון) זצ"ל ועם רבי דוד נג'אר זצ"ל אצל רבי אברהם טייב זצ"ל "באבא סידי". חתום בשנת תקכ"ח-1768 בהסכמה לספר "זרע יצחק" ראשון החותמים הוא…

יום פטירתו של רבי ישראל זיתון זצ"ל

יום פטירתו של רבי ישראל זיתון זצ"ל

  רבי ישראל זיתון זצ"ל היה מגדול רבני תוניסיה בדורו. ראשית כיהן כראש בית הדין הגדול בתוניס, יחד עם הרבנים רבי משה זיתון זצ"ל ורבי דוד ג'אוי זצ"ל, ועל פסקי הדין שלהם היו חותמים יח"ד-ישראל, חיים, דוד. שלושתם יח"ד חיברו…

פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בתחילת הפרשה משה רבינו מתפלל להשי"ת כדי שיכנס לארץ ישרל, השי"ת אמר לו רב לך אל תוסף דבר אלי, רש"י ז"ל פירש כדי שלא יאמרו כמה קשה המורה והתלמיד כמה מפציר ועוד יש לך שכר…

רבי אליהו חי בורג'יל הראשון זצ"ל

רבי אליהו חי בורג'יל הראשון זצ"ל

רבי אליהו חי בורג'יל הראשון זצ"ל נולד לאביו רבי נתן בורג'יל "חק נתן" בשנת תק"כ-1760. כבר בגיל צעיר התחיל רבי אליהו לחדש חידושים בתורה ולהעלותם על הכתב, חידושם אלה הודפסו בספר     "מגדנות נתן" ח"א ליוורנו תקל"ח-1778. על מסכת…

פרשת דברים

פרשת דברים

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שתי מצוות לא תעשה א} אין מניחים דיין שאינו הגון ר"ל יש לו כסף או אנשים שקרובים למלוכה או חכם באיזה חוכמות אחרים, צריכים לבחור דיין שהוא יודע התורה ב} הדיין…

הקינה "קול ברמה"

הקינה "קול ברמה"

קינה מפורסמת אשר לא נמצאת בכל ספרי הקינות לט' באב . בנאבל ובג'רבה ואולי בקהילות נוספות בתוניסיה                                         נהגו לומר אותה גם בבית…

מנהגי אבלות לחודש אב

מנהגי אבלות לחודש אב

  נוהגים מנהגי אבלות מי"ז בתמוז עד אחרי ט' באב (ראה בהרחבה בחודש תמוז).                                              "משנכנס אב ממעטין בשמחה"…